Roparun Team 100 en Vrienden

Al 24 jaar deelnemer van de Roparun. Voor Roparun Team 100 en Vrienden mochten wij een vernieuwde website bouwen.

Het Roparun team had een verouderde website die niet beheerbaar was en hierdoor al lange tijd niet was aangepast. Samen met de voorzitter van het team hebben we de verouderde website nagelopen en alle verbeterpunten achterhaald. Door hier samen naar te kijken zijn we er achter gekomen welke punten moeten worden meegenomen in de nieuwe website. De belangrijkste punten waren: beheerbaarheid, advertentieruimte en actueel nieuws.

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het vormgeven van de website. Door de website eerst vorm te geven hebben we meerdere verbeterpunten direct kunnen verwerken. Samen met het team hebben we het definitieve design bekeken en besloten om aan de slag te gaan met de bouw.

De vernieuwde website bevat actueel nieuws, is beheerbaar en heeft genoeg advertentieruimte voor sponsors en vrienden van het team. Bekijk de website: www.team100envrienden.nl

Contact opnemen